Loader

Các video nói chuyện của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Bởi : | 0 Bình luận | On : 29 Tháng Mười, 2019 | Danh mục : Dinh dưỡng

CÁC VIDEO NÓI CHUYỆN CỦA
BÁC SĨ ĐỖ HỒNG NGỌC

$(function(){$(“#ctrl_media_ralKhri_10004016″).nwYoutube({a:1,id:”F82LSQcQKyc”})});

Đến Để Mà Thấy (cùng với TT. Thích Tâm Nguyên)

$(function(){$(“#ctrl_media_ralKhri_10004017″).nwYoutube({a:1,id:”nP6lznd4BK8”})});

Ăn ChaySức Khỏe

$(function(){$(“#ctrl_media_ralKhri_10004018″).nwYoutube({a:1,id:”Z5qH3jJ6Bl4”})});

Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 7 tại chùa Giác Ngộ, ngày 25-12-2016 trong chương trình: Gương Sáng khách mời là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

$(function(){$(“#ctrl_media_ralKhri_10004019″).nwYoutube({a:1,id:”Mh7Dr1SL4LY”})});

Thở và Thiền dưới góc độ khoa học Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

$(function(){$(“#ctrl_media_ralKhri_10004020″).nwYoutube({a:1,id:”KhUvfoVQtDw”})});

Thiền Quán Niệm hơi thở dưới góc độ khoa học Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *