Loader

Các video nói chuyện của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

Bởi : | 0 Bình luận | On : 29 Tháng Mười, 2019 | Danh mục : Dinh dưỡng

CÁC VIDEO NÓI CHUYỆN CỦA
BÁC SĨ ĐỖ HỒNG NGỌC

$(function(){$(“#ctrl_media_ralKhri_10004016″).nwYoutube({a:1,id:”F82LSQcQKyc”})});

Đến Để Mà Thấy (cùng với TT. Thích Tâm Nguyên)

$(function(){$(“#ctrl_media_ralKhri_10004017″).nwYoutube({a:1,id:”nP6lznd4BK8”})});

Ăn ChaySức Khỏe

$(function(){$(“#ctrl_media_ralKhri_10004018″).nwYoutube({a:1,id:”Z5qH3jJ6Bl4”})});

Khóa tu Tuổi Trẻ Hướng Phật lần 7 tại chùa Giác Ngộ, ngày 25-12-2016 trong chương trình: Gương Sáng khách mời là bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

$(function(){$(“#ctrl_media_ralKhri_10004019″).nwYoutube({a:1,id:”Mh7Dr1SL4LY”})});

Thở và Thiền dưới góc độ khoa học Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

$(function(){$(“#ctrl_media_ralKhri_10004020″).nwYoutube({a:1,id:”KhUvfoVQtDw”})});

Thiền Quán Niệm hơi thở dưới góc độ khoa học Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.