Loader

Trả Lời Vấn Đề Ăn Thịt Prof. S. Weeratunga, Pita Kotte

Bởi : | 0 Bình luận | On : 30 Tháng Mười, 2019 | Danh mục : Dinh dưỡng

TRẢ LỜI VẤN
ĐỀ
ĂN THỊT


PROF. S.
WEERATUNGA, Pita Kotte

Bản
Dịch Việt Ngữ của Nha sĩ Kim Liên:

Cũng
nơi mục này, tôi đã đọc trong nỗi ngạc nhiênthất
vọng
, tự hỏi làm sao mà lại có thể có người tìm lời
bào chữa cho sự ăn thịt bằng cách dẫn chứng những chương
kinh, kệ, để nói lên rằng ngay cả đến đức Phật, Ngài
cũng đã cho phép ăn thịt trong một số trường hợp riêng
biệt. 

Đó
chẳng qua chỉ là họ đã cố gắng một cách yếu ớt để
tự bào chữa cho chuyện họ ăn thịt chúng sinh, rằng chẳng
có tội tình gì đâu, vì chuyện đó đã được đức Phật
cho phép. Nhưng mà, bất kể sự tự an ủi giả dối ấy, làm
sao mà người ta có thể tảng lờ trước cái thực tế rằng
họ đã là một thành phần của cái hành động tàn nhẫn
kinh khủng mà những con vật bất hạnh đã phải chịu đựng
nơi những lò sát sanh, khi mà họ còn ăn thịt chúng. 

Sao
chúng ta không giải quyết như đây là vấn đề của con người,
khỏi cần đem những lời dậy của các vị giáo chủ ra để
biện hộ. Đối với tôi, chỉ có câu hỏi rằng, là những
con ngườilý trí, chúng ta có thể nhắm mắt giả mù,
trước những hành động tàn ác giáng xuống cuộc đời nhưng
con vật vô tội, hoặc chúng ta có thể đóng góp bằng cách
nào đó vào công cuộc giảm thiểu những nỗi thống khổ
của chúng chăng? 

Dầu
rằng tôi không muốn lôi kéo tôn giáo vào vấn đề này, tôi
cũng muốn nhắc với quý vị độc giả rằng, mặc dầu đức
Phật
có thể đã cho phép ăn thịt trong một số điều kiện
đặc biệt nào đó, điều chủ yếu của giáo lý đạo Phật
Từ Bi đối với mọi loài chúng sanh. Và đức Phật đã
kêu gọi một cách rất quyết liệt rằng không được giết
hại, cũng không được là lý do để bất cứ chúng sanh nào
bị giết hại, vì mọi chúng sanh cũng đều muốn sống như
mình. 

Khi
mà chủ thuyết ăn chay đang được hoan nghênh trên khắp thế
giới
như là một đường lối dinh dưỡng lành mạnh, thực
dụng
, để thay đổi cho sự ăn thịt, thật là đáng ngạc
nhiên
khi còn có những người tiếp tục thèm thuồng miếng
thịt của những con vật chết! 

PROF.
S. WEERATUNGA, Pita Kotte

 


 

ON MEAT EATING


I have
been reading with surprise and, at times with dismay, how some contributors
to this column seek to justify meat eating by quoting chapter and verse
from the scriptures to show that even the Buddha had permitted meat eating
under specific circumstances. 

This
is nothing but a feeble attempt to console oneself that no sin would be
committed, as long as one eats meat in the manner specified by the Buddha.
But, notwithstanding this pseudo self-consolation, how could one be oblivious
to the grim reality of being a party to the horrendous acts of torture
inflicted on hapless animals at the slaughterhouse, as long as one partakes
of such meat? 

Why
don't we treat this as a human problem, without dragging in the teachings
of religious leaders? To my mind, it is only a question of whether we,
as rational human beings, could turn a blind eye to the atrocities perpetrated
on innocent animals, or whether we could contribute in whatever way to
alleviate their suffering. 

Although
I do not wish to drag in religion to this problem, I would like to remind
our readers that, although the Buddha may have permitted meat eating under
specific conditions, the central theme of Buddhism is loving kindness (Metta)
towards all beings, and the Buddha has exhorted, quite categorically, that
one should never kill nor cause to kill any being, by comparing oneself
with others. 

When
vegetarianism is being acclaimed the world over as a healthy and practicable
alternative to meat eating, it is surprising that some people continue
to crave for the flesh of dead animals, which they would consider utterly
loathsome if seen elsewhere, outside the butcher's stall.

PROF.
S. WEERATUNGA , Pita Kotte
http://www.dailynews.lk/2002/03/14/letters.html#let11


(Nguồn: http://old.thuvienhoasen.org/ddpp-traloivandeanthit.htm)

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *