Loader

Tranh luận : Mọi Người Nên ăn Chay should everyone go vegan?

Bởi : | 0 Bình luận | On : 30 Tháng Mười, 2019 | Danh mục : Dinh dưỡng

DEBATE: SHOULD EVERYONE GO VEGAN?
TRANH LUẬN: MỌI NGƯỜI NÊN ĂN CHAY?

Dân số càng ngày càng tăng có thể hỗ trợ hiện trạng nông nghiệp và tiếp tục dành nguồn lực lớn đối với sự hỗ trợ của động vật trang trại mà không phá hủy đáng kể đến những gì còn lại của thế giới? Cũng là những lập luận đạo đức liên quan đến việc phân phối lương thực toàn cầu và quyền lợi động vật (đặc biệtliên quan đến xí nghiệp chăn nuôi) đủ mạnh để mọi người xét lại chế độ ăn uống của họ và xem thực phẩm của họ đến từ đâu? Làm thế nào chúng ta sẽ ăn chúng ta trong thế kỷ 21 khi dân số của Trái đất có thể sẽ là 9 tỷ vào năm 2050?

Published on Jun 15, 2013

Opening Statements:
10:04 Peter Singer (VEGAN)
19:47 Fiona Chambers (OMNIVORE)
28:55 Philip Wollen (VEGAN)
38:44 Bruce McGregor (OMNIVORE)
48:25 Veronica Ridge (VEGAN)
57:35 Adrian Richardson (OMNIVORE)

Question and Answer Period
1:06:11

Closing Statements:
1:34:18 Adrian Richardson (OMNIVORE)
1:35:49 Veronica Ridge (VEGAN)
1:37:21 Bruce McGregor (OMNIVORE)
1:39:40 Philip Wollen (VEGAN)
1:42:46 Fiona Chambers (OMNIVORE)
1:45:10 Peter Singer (VEGAN)

$(function(){$(“#ctrl_media_V3KYfXz_10003770″).nwYoutube({a:1,id:”586jSyXfOVM”,loop:1})});

    Trả lời

    Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *