Loader

Vấn Đề Ăn Chay

Bởi : | 0 Bình luận | On : 29 Tháng Mười, 2019 | Danh mục : Dinh dưỡng

VẤN ĐỀ ĂN CHAY

$(function(){$(“#ctrl_media_AvtTtIG_10117479″).nwYoutube({a:1,id:”AfvvUusnzvE”})});

Văn Hóa Ăn Chay Trong Phật Giáo: TT. Thích Nhật Từ

$(function(){$(“#ctrl_media_AvtTtIG_10117480″).nwYoutube({a:1,id:”wDE5v9p2xDo”})});

Vấn đáp: Ăn Chay Ngày Tết – TT. Thích Nhật Từ

$(function(){$(“#ctrl_media_AvtTtIG_10117481″).nwYoutube({a:1,id:”CZwPYt95V2k”})});

Vấn đáp: Ý nghĩa ăn chay – TT. Thích Nhật Từ

$(function(){$(“#ctrl_media_AvtTtIG_10117482″).nwYoutube({a:1,id:”_GCTQJKwWno”})});

Vấn đáp: Ăn chay, chữ duyên trong đạo Phật | Thích Nhật Từ

$(function(){$(“#ctrl_media_AvtTtIG_10117483″).nwYoutube({a:1,id:”506T-_shVUY”})});

Vấn đáp: Phương pháp ăn chay dinh dưỡng và thực dưỡng | Thích Nhật Từ

$(function(){$(“#ctrl_media_AvtTtIG_10117484″).nwYoutube({a:1,id:”u5EHJuRJuOo”})});

Vấn đáp: Việc ăn chay của Tế điên Hoà Thượng | Thích Nhật Từ

$(function(){$(“#ctrl_media_AvtTtIG_10117485″).nwYoutube({a:1,id:”nPUJJnT3WMA”})});

Quyết nghi về ăn chay – Thích Nhật Từ

Xem thêm:
– Hướng dẫn ăn chay đúng cách tốt cho sức khỏe: với các BS. Đỗ Hồng Ngọc (Việt Nam), BS. Nguyễn Y Đức (Hoa Kỳ) & BS. Lương Lễ Hoằng (Việt Nam)

Xem thêm bài liên quan:

 • Vấn đáp: Bồ tát giới và ăn chay trường – Thích Nhật Từ
 • Vấn đáp: Thiểu dục tri túc, ăn chay trường, lập gia đình trễ, để trở thành Phật tử,…
 • Vấn đáp: Ăn chay – Thích Nhật Từ
 • Vấn đáp: Bố thí và Phóng sanh, Lịch sử ăn chay ăn mặn của nhà sư – Thích Nhật Từ
 • Vấn đáp: Ăn chay và tu tại tâm – Thích Nhật Từ
 • Vấn đáp: Ăn chay vì sức khỏe – Thích Nhật Từ
 • Vấn đáp: Ăn chay và thực phẩm tam tịnh nhục – Thích Nhật Từ
 • Vấn đáp: Đạo đức học trong phóng sanh và ăn chay, Chân lý đạo Phật và các tôn giáo khác
 • Vấn đáp: Phương pháp ăn chay dinh dưỡng, thực dưỡng – Thích Nhật Từ
 • Vấn đáp: Phương pháp làm quen với ăn chay trường – Thích Nhật Từ
 • Vấn đáp: Ăn chay có được vãng sanh không?
 • Vấn đáp: Hiểu sao cho đúng về ăn chay tương đối, nghiệp sát côn trùng – Thích Nhật Từ
 • Vấn đáp: Hạt giống ăn chay trường của trẻ em – Thích Nhật Từ
 • Vấn đáp: Ăn chay trường, lập gia đình trễ – Thích Nhật Từ
 • Vấn đáp: Ý nghĩa đạo đức khi ăn chay trường và phóng sanh, chân lý giữa đạo Phật và tôn giáo khác
 • Vấn đáp: Tế điên Hoà Thượng và ăn chay – Thích Nhật Từ
 • Vấn đáp: Ăn chay, chữ duyên trong đạo Phật – Thích Nhật Từ
 • Vấn đáp: Giải thích ” Sự ăn chay tuyệt đối ” – Thích Nhật Từ
 • Vấn đáp: Ăn chay trong đời sống hằng ngày – Thích Nhật Từ
 • Vấn đáp: Phương pháp thuyết phục một người nên ăn chay – Thích Nhật Từ

  Trả lời

  Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *